Löytöeläimet

L Ö Y T Ö E L Ä I M E T

Lain mukaan on jokaisella kunnalla  oltava paikka, jonne sen alueen löytöeläimet voidaan toimittaa (Eläinsuojelulain 15 §)Laissa ei todeta, että löydetty lemmikkieläin  (koira, kissa ja pienlemmikit) on pakko ainakaan vielä vuonna 2018 voimassa olevan eläinsuojelulain mukaan toimittaa löytöeläintarhaan, mutta löydetystä eläimestä täytyy kuitenkin ilmoittaa sinne. Löytöeläimen omistusoikeus ei siirry 15 päivän jälkeen automaattisesti löytäjälle, joka on päättänyt hoitaa  eläintä kotonaan. *)

Pääsääntöisesti lähes kaikki kunnat ovat siirtäneet löytöeläinten omistus- ja lopetusoikeuden löytöeläintarhalle. Jos löytäjä ei vie eläintä löytöeläintarhaan, ja haluaa sen omakseen, hänen täytyy neuvotella omistajansiirrosta löytöeläintarhan kanssa.   
Ellei löydetyn lemmikin omistusoikeutta ole siirretty laillisesti, joutuu löytäjä luovuttamaan eläimen sen oikealle omistajalle, mikäli joku pystyy todistamaan olevansa omistaja.  Mikrosiru on pettämätön tosite, mikäli omistajuus on kirjattu johonkin Suomen sirutietokannoista tai omistajaksi ilmottautuvalla on lemmikkipassi tai rokotustodistus tai muu siruttajalta saatu tosite.  

Löydetyn lemmikin omistajaa kannattaa etsiä netti-ilmoituksella. 

Eläinsuojelulain 15 §, talteenotetut eläimet

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Löytöeläintarhat

Lemmikin karkaaminen ilmoitetaan katoamiskunnan löytöeläintarhaan. Löytöeläintarhojen yhteystiedot voi katsoa Karkurit.fi -sivuilta.

Huhtikuussa 2017 Manner-Suomessa oli 295 kuntaa, joita jokaista sitoo eläinsuojelulain pykälä talteenotetuista eläimistä. Eli jokaisella 295 kunnalla on oltava paikka, jonne kunnan alueella irrallaan tavatut eläimet toimitetaan. Paikan ei tarvitse olla oman kunnan alueella. Esimerkiksi Helsingin Viikissä sijaitsevan Löytöeläintalon sopimuskuntia ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Kirkkonummi. Kirkkonummella on löytökoiratarha, mutta Kirkkonummen kissat hoitaa Helsingin Löytöeläintalo.

Sairaat löytöeläimet

Lähes jokaisessa kunnassa pääsääntö on, että loukkaantunutta tai sairasta löytöeläintä hoidetaan jonkun verran. Jos eläimelle pitäisi tehdä jokin kallis operaatio, täytyy löytää eläimen omistaja tai muu maksaja. Mikäli omistajaa ei löydy ajoissa, ja loukkaantuneen tai sairaan löytöeläimen hoidon maksaa sivullinen taho, ei sivullista tahoa voi vaatia maksamaan mahdollisia lisäoperaatioita. Asiasta on olemassa hallintaoikeuden päätös.

Löytöeläintarhojen aukioloajat

Talteenotettuja eläimiä ei luovuteta yöaikaan. Löytöeläintarhojen aukioloajat poikkeavat toisistaan. Ainakin Oulun eläinkoti, Porin koirarankkuri ja Vihdin Fallen House vastaavat puheluihin 24/7.

Löytöeläintoiminta maakunnille

Näillä tietämin löytöeläintoiminta on siirtymässä kunnilta maakuntien hoidettavaksi maakuntauudistuksen yhteydessä vuoden 2019 alusta lähtien. Samalla myös eläinsuojeluvalvonta on siirtymässä kunnan valvontaeläinlääkäreiltä ja aluehallintovirastoilta maakuntien hoidettavaksi. Tehtävien siirtoa koskevat lainmuutokset tehdään eläinsuojelulakiin samalla kun kaikki muutkin lait muutetaan maakuntauudistuksen vaatimalla tavalla. Tarkoitus on, että löytöeläinten kuljetus sisällytettäisiin jatkossa löytöeläinten hoidon järjestämisvelvollisuuteen.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelu alkoi olla loppusuoralla jo vuoden 2016 lopulla.

*)
Vaikka pitääkin löydettyä lemmikkiä kotihoidossa, kyse ei ole kätkemisrikoksesta, jos toiminta on avointa ja omistajaa etsitään.  Se, että kissa on yksityishoidossa  on parempi vaihtoehto kuin se, että löytökissa toimitetaan tarhaan, jossa se lopetetaan 15 päivän kuluttua. Niitä löytöeläintarhoja, jotka eivät voi taloudellisista syistä säilyttää löytöeläintä yhtään pitempään kuin sen ajan, kun kunta maksaa eläimen ruokakulut, on pilvin pimein.  Jos ottaa huolehtiakseen isännättömän löytöeläimen, siitä täytyy huolehtia kaikin puolin ikään kuin lemmikki olisi oma. Rokotusten on oltava ajan tasalla, je lemmikin terveydestä on huolehdittava muutenkin.   

Karkurikirjan sisällysluettelo