Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15 § on jäänyt keskeneräiseksi.  Kuntia pykälä velvoittaa, mutta useimmilla kunnilla ei ole löytöeläimen noutotoimintaa, eikä löytäjää voida pakottaa kuljettamaan eläintä tarhaan.  Ehkä uusi eläinsuojelulaki kattaa aukot, joita nykyisessä on.

Talteenotetut eläimet

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Löytöeläintä ei ole pakko toimittaa löytöeläintarhaan, mutta  omistaja saattaa kysellä eläintään tarhalta, joten siitä täytyy ilmoittaa sinne. Löydetyn eläimen omistusoikeus ei myöskään siirry 15 päivän kuluttua eläimen löytäjälle, joka pitää eläintä luonaan. Jos löytäjä haluaa omistusoikeuden löytämäänsä lemmikkiin, asiasta täytyy neuvotella löytöeläintarhan kanssa. 
 
Ellei eläintä toimiteta löytökunnan löytöelälintarhaan, eläimen omistajaa kannattaa etsiä netin kautta.  Lisäksi löytäjän täytyy varautua siihen, että omistajuus ei tällöin vaihdu vaan säilyy entisellä omistajalla. Kun joku pystyy todistamaan olevansa  eläimen omistaja, eläin on luovutettava hänelle vaikka olisi ollut hyvinkin kauan löytäjällä. Löytäjä ei myöskään voi vaatia omistajaa maksamaan eläimen hoitamisesta, koska hän on vapaaehtoisesti alkanut hoitaa sitä.  Kannattaa muistaa, että ellei löytöeläimestä ilmoiteta missään, omistaja voi halutessaan nostaa syytteen kätkemisrikoksesta.

Kokemuksella Karkurit.fi -kirjassa on mm. tapaus, jossa löytöeläinhoitaja lopetti löytökissat heti, kun ne tarhalle vietiin. Poliisi ei välittänyt tutkia asiaa, vaikka tarhaan kissoja vienyt loukuttaja olisi ollut valmis todistamaan.