Karkurit.fi Lemmikki kateissa?
Etusivu Lisää ilmoitus Löytöeläintarhat Etsintäohjeet Blogi Linkit
Kirjaudu
Selaa ilmoituksia paikkakunnittain, lääneittäin ja eläinlajeittain. Kadonneet lemmikit, näköhavainnot ja talteenotetut.
Maksutonta ilmoitustilaa ja kokemusperäiset
ohjeet kun lemmikki on kateissa.
Jätä ilmoitus
menu

MITÄ TEEN, KUN LÖYDÄN VIERAAN KARKURIN?

Karkumatkalla?

Jos löydät lemmikkieläimen, ota se talteen ja etsi katoamisilmoitus netistä. Ellei eläintä ole ilmoitettu kadonneeksi, ota yhteys kunnan löytöeläintarhaan ja sovi  jatkotoimista. Voit laittaa nettiin talteenottoilmoituksen, mutta älä kerro kaikkia yksityiskohtia, jätä vaikkapa sukupuoli kertomatta

Kunnan löytöeläimiä hoidetaan löytöeläintarhassa vähintään 15 päivän ajan. Kuntasi sopimustarha ei välttämättä sijaitse omassa kunnassasi. Osa tarhoista noutaa talteenotetut eläimet. (Säilytysaikaa ollaan lyhentämässä yhdeksään päivään, jos lakiehdotus menee läpi!)

Löytöeläintarhojen aukioloajat vaihtelevat muutamasta tunnista puoleen vuorokauteen.


Poliisi kuljettaa rajoitetusti

Joillakin paikkakunnilla poliisi toimittaa löytöeläimen löytöeläintarhalle silloin, kun tarha on suljettuna. Ei kuitenkaan joka paikkalunnalla eikä ehdottomasti.  Kuljetuksesta voi kysyä 112:sta.

Poliisihallitus on antanut poliisiyksiköitä ohjaavan kirjeen 6.8.2015
Kirjeessä todetaan irrallaan tavatuista ja talteen otetuista koirista, kissoista ja muista vastaavista pienikokoisista seura- ja harrastuseläimistä seuraavaa:

ESL 15 §:ssä on säädetty kunnan velvollisuudesta huolehtia löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä vähintään 15 päivän ajan. Pykälässä on käsitelty vain tilapäisen hoidon järjestämistä, ei esimerkiksi eläinten kuljettamista kuntien järjestämään löytöeläinhoitolaan. Poliisi ei voi eläinsuojeluviranomaisena kieltäytyä kiinniotetun löytöeläimen kuljettamisesta hoitopaikkaan, ellei kuljetus ole muutoin järjestettävissä.

 Rajoituksena kuljetusvelvollisuuteen on kuitenkin annettu seuraavat ehdot:

Poliisin koira-autoilla ei löytöeläimiä tule kuljettaa eläintautien leviämisvaaran vuoksi muutoin kuin aivan pakottavassa tilanteessa.

Allerginen poliisimies voi kieltäytyä hoitamasta kyseisiä tehtäviä.

Tämän lisäksi poliisin tulee arvioida tehtävien kiireellisyyttä suhteessa kulloiseenkin tilanteeseen. Kiinni otetut löytöeläimet ovat välittömästi, mutta ei kiireellisesti hoidettavia tehtäviä. Ajoittain voi olla tilanteita, joissa poliisin hälytyspartiot ovat kiinni kiireisemmillä tehtävillä, eikä resursseja ole irrotettavissa hoitaa tehtävää kohtuullisessa ajassa.  Näin ollen Hätäkeskuksella sekä poliisin kenttäjohtajalla on mahdollisuus arvioida sopiva toiminta-aika löytöeläimen kuljettamiselle, sekä pyrkiä selvittämään muita mahdollisia tapoja joko hoitaa eläimen kuljetus tai hoito.

Hätäkeskuspäivystäjien toimintaohjeena löytöeläintapauksissa on seuraava: usein oikea yhteystaho on paikallinen koirahoitola tai vastaava. Jos kuljettaminen ei onnistu ilmoittajalta, tehtävä välitetään poliisille.

Poliisilain 9:4 §:n perusteella erilaisilla eläimiin liittyvillä poliisitehtävillä voidaan käyttää vapaaehtoisjärjestöjä eläinten kiinniottamiseen, kuljetukseen tai hoidon järjestämiseen. Näin onkin joissain poliisilaitoksissa toimittu. Lisäksi useilla kunnilla on tehtynä yhteistyösopimuksia löytöeläinten kuljettamisesta.

Tulkinta siitä, että löytöeläintarhojen kiinni ollessa poliisin pitää noutaa kiinni saatu löytökoira ja toimittaa se löytöeläintarhaan ei siis ole yksiselitteinen eikä ehdoton.

Jyri sai houkuteltua vieraan koirakarkurin kiinni