Karkurit.fi Lemmikki kateissa?
Etusivu Lisää ilmoitus Löytöeläintarhat Etsintäohjeet Blogi Linkit
Kirjaudu
KARKURIT.FI - Kadonneitten lemmikkien asialla vuodesta 2003.
Maksutonta ilmoitustilaa ja kokemusperäiset
ohjeet kun lemmikki on kateissa.
Jätä ilmoitus
menu

”POLIISIN TOIMENPITEITÄ ELÄINTEN HYVINVOINNIN TURVAAMISEKSI”.

Poliisihallitus on antanut poliisiyksiköitä ohjaavan kirjeen 6.8.2015

Kirjeessä todetaan irrallaan tavatuista ja talteen otetuista koirista, kissoista ja muista vastaavista pienikokoisista seura- ja harrastuseläimistä seuraavaa:

ESL 15 §:ssä on säädetty kunnan velvollisuudesta huolehtia löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä vähintään 15 päivän ajan. Pykälässä on käsitelty vain tilapäisen hoidon järjestämistä, ei esimerkiksi eläinten kuljettamista kuntien järjestämään löytöeläinhoitolaan. Poliisi ei voi eläinsuojeluviranomaisena kieltäytyä kiinniotetun löytöeläimen kuljettamisesta hoitopaikkaan, ellei kuljetus ole muutoin järjestettävissä.

Rajoituksena kuljetusvelvollisuuteen on kuitenkin annettu seuraavat ehdot:

Poliisin koira-autoilla*) ei löytöeläimiä tule kuljettaa eläintautien leviämisvaaran vuoksi muutoin kuin aivan pakottavassa tilanteessa.
Allerginen poliisimies voi kieltäytyä hoitamasta kyseisiä tehtäviä.

Tämän lisäksi poliisin tulee arvioida tehtävien kiireellisyyttä suhteessa kulloiseenkin tilanteeseen. Kiinni otetut löytöeläimet ovat välittömästi, mutta ei kiireellisesti hoidettavia tehtäviä. Ajoittain voi olla tilanteita, joissa poliisin hälytyspartiot ovat kiinni kiireisemmillä tehtävillä, eikä resursseja ole irrotettavissa hoitaa tehtävää kohtuullisessa ajassa.  Näin ollen Hätäkeskuksella sekä poliisin kenttäjohtajalla on mahdollisuus arvioida sopiva toiminta-aika löytöeläimen kuljettamiselle, sekä pyrkiä selvittämään muita mahdollisia tapoja joko hoitaa eläimen kuljetus tai hoito.

Hätäkeskuspäivystäjien toimintaohjeena löytöeläintapauksissa on seuraava: usein oikea yhteystaho on paikallinen koirahoitola tai vastaava. Jos kuljettaminen ei onnistu ilmoittajalta, tehtävä välitetään poliisille.

Poliisilla EI OLE mitään erityisesti löytökoirien tai -eläinten kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja tai muutakaan kalustoa. Kuljettaminen suoritetaan normaaleilla poliisin virka-autoilla, pääsääntöisesti poliisimaija -tyyppisillä pakettiautoilla.

Poliisilain 9:4 §:n perusteella erilaisilla eläimiin liittyvillä poliisitehtävillä voidaan käyttää vapaaehtoisjärjestöjä eläinten kiinniottamiseen, kuljetukseen tai hoidon järjestämiseen. Näin onkin joissain poliisilaitoksissa toimittu. Lisäksi useilla kunnilla on tehtynä yhteistyösopimuksia löytöeläinten kuljettamisesta.

Tulkinta siitä, että löytöeläintarhojen kiinni ollessa poliisin pitää noutaa kiinni saatu löytökoira ja toimittaa se löytöeläintarhaan ei ole siten yksiselitteinen eikä ehdoton.
 

(* Poliisin koira-auto on poliisiauto, jolla kuljetetaan POLIISIKOIRIA, siis virkakoiria joita käytetään työtehtävien suorittamiseen. Näillä löytöeläinten kuljettaminen on siis lähtökohtaisesti kiellettyä.
Poliisin koira-autoja on jokaisessa poliisilaitoksessa. Niiden sijoitus ja lukumäärä ovat poliisin salassa pidettäviä tietoja.